INTERESSE?
Meld u aan!

Veel gestelde vragen

Als u een appartement heeft gevonden waar u interesse in heeft, kunt u zich via de website inschrijven. De inschrijving voor de 1e ronde loopt tot maandag 25 november 17.00 uur. 

Er zijn 116 koopappartementen in Terrazzo. De 54 appartementen in de hoge toren aan het Hofplein zijn bestemd voor huur.

Tijdens de bouw mag het appartement niet worden doorverkocht. Na de oplevering mag het appartement wel worden doorverkocht of worden verhuurd m.u.v. de appartementen met een zelfbewoningsplicht en antispeculatiebeding. 

Ja, in de stallinggarage zal een gezamenlijke fietsenstalling worden ingericht.

Voor de 9 startersappartementen is het aankopen van een parkeerplaats optioneel. Alle andere  appartementen hebben een eigen parkeerplaats, deze is opgenomen in de v.o.n.-prijs. De parkeerplaats bevindt zich in de stallinggarage van Terrazzo of in de stallinggarage van het naastgelegen appartementencomplex Belvédère.

Ja, ieder appartement heeft een privé berging in onderliggende kelder.

Er komen twee liften in blok H2 en twee liften in blok H3.

De toegangscontrole is met een videofoon. De entree is op de begane grond afgesloten en kan door de bewoners vanuit het appartement geopend worden. 

Ja, bij "Van Wanrooij keuken en badkamerspecialisten" kan een keuze gemaakt worden in een aantal kleur combinaties [gratis]. Ook is het mogelijk om een andere opstelling en type te kopen of de stelpost retour te ontvangen.

Naar verwachting start de bouw in het voorjaar/de zomer van 2020.

Naar verwachting worden de appartementen in zomer 2022 opgeleverd.

Een huis kopen is voor de meeste mensen de grootste aankoop in hun leven. Met veel keuzes die u als koper moet maken. Om uw financiële mogelijkheden goed te onderzoeken, kunt u een afspraak maken bij Mijnfinancier.nl om uw mogelijkheden te bekijken.

Gedurende  het koopproces heeft u over het algemeen 2 adviesgesprekken over de financiering van uw droomhuis. De eerste is oriënterend, de ander leidt tot een officiële hypotheekaanvraag. Het oriënterende gesprek is vaak vlak voorafgaand aan de koop van het appartement en geeft u meer inzicht in de mogelijkheden. Het andere gesprek voert u als de handtekening onder de koop- en aannemingsovereenkomst staat. In dat gesprek worden alle gegevens definitief opgevraagd en opgevoerd. Op basis van het advies kiest u de hypotheekvorm en looptijd.

Een belangrijke 1e stap is dat u zich aanmeldt op woneninterrazzo.nl.
Vervolgens kunt u zich direct online inschrijven voor de bouwnummers van uw voorkeur. Tot aan de sluitingsdatum kan u uw voorkeuren wisselen. Deze wisselingen worden direct opgeslagen. U doet dit allemaal overzichtelijk binnen uw account.
Aan de hand van de beoordeling van alle inschrijvingen worden de appartementen toegewezen. Wij proberen zoveel mogelijk mensen het appartement van hun hoogste voorkeur toe te wijzen.
Voor het type superiore geldt een aparte procedure, zie onderstaand.
Na de toewijzing krijgt u een bericht of een appartement al dan niet aan u is toegewezen.
Heeft u helaas geen woning toegewezen gekregen dan bent u reservekandidaat.

Wel een woning
Gefeliciteerd!  Dan plannen wij een afspraak met u om alles door te nemen. U heeft dan een week de tijd om te beslissen of u wilt kopen. Tijdens deze periode kunt u uw vragen stellen aan ons om een weloverwogen beslissing te nemen. Die vragen kunt u online stellen of tijdens een fysieke afspraak. Wilt u er toch vanaf zien dan is dat kosteloos en zonder verplichtingen. 

Geen woning
Helaas, er waren meer kandidaten dan appartementen van uw voorkeur. Maar uw kans is nog niet helemaal verkeken. Als iemand afziet van de optie, dan wijzen we opnieuw toe aan de resterende kandidaten met een voorkeur voor dat betreffende bouwnummer. Wij nemen dan contact met u.

Contract tekenen
Als u het helemaal zeker weet en u wilt het appartement kopen, dan ontvangt u een optie-overeenkomst. Begin 2020 kunnen vervolgens de koop- en aannemingsovereenkomst worden ondertekend.

Uw appartement
Getekend, dan is uw droomwoning dan écht uw eigen appartement! De bouw start op het moment dat minimaal 70% van alle appartementen in het project is verkocht. Én als aan alle andere opschortende en ontbindende voorwaarden uit de koop- en aannemingsovereenkomst is voldaan. Hierover ontvangt u van ons dan uiteraard een bericht.

Vanaf dat moment loopt het contact over de bouw van uw appartement hoofdzakelijk via de aannemer. De aannemer is dan uw vaste aanspreekpunt. Samen met de aannemer maakt u ook afspraken over het meer- en minderwerk en andere wensen over uw appartement.

Gezien de grote belangstelling voor de terrasappartementen (betreffende totaal 13 penthouses type superiore) wordt aan de geïnteresseerden van dit type de mogelijkheid geboden een bod uit te brengen. Dit kunt u doen middels het biedingsformulier wat in een gesloten enveloppe uiterlijk 25 november a.s. voor 17.00 uur ingeleverd kan worden op het Infocentrum Paleiskwartier. Dit formulier treft u ook op de website aan.

Toewijzing vindt plaats op basis van de economisch meest voordelige inschrijving  voor de verkoper. Het is niet per se zo dat de hoogste bieding het appartement krijgt toegewezen. Een bieding omvat zowel een koop als eventuele (ontbindende) voorwaarden. Het kan zijn dat op basis van gunstigere voorwaarden, de voorkeur gaat naar een bieder met een lagere koopsom.